×
Wyszukaj w serwisie
×

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Od dnia 6 maja Rząd Polski dopuszcza możliwość otwierania przedszkoli i żłobków, w szczególności dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19. Decyzja o otwarciu przedszkoli może być podjęta po spełnieniu Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W sprawie możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków dzieci i pracowników przedszkoli, zorganizowałem dwa spotkania z dyrektorami naszych placówek. Dyrektorzy wstępnie rozeznali oczekiwania rodziców odnośnie wysyłania dzieci do przedszkoli, wspólnie też przeanalizowaliśmy obowiązki, jakie będzie trzeba spełnić, aby przedszkola otworzyć dla dzieci. Wymagań tych jest wiele, na realizację wymogów zapewniających bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli potrzebny jest jednak czas.

Trudno mi dzisiaj odpowiedzialnie podać Państwu konkretną datę otwarcia przedszkoli w naszej Gminie. Zbyt wysoką ceną jest zdrowie naszych dzieci, zdrowie ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia stale kontaktujących się ze sobą, zdrowie nauczycieli i pracowników naszych placówek.

Poleciłem dyrektorom przedszkoli sporządzenie zapotrzebowania na środki dezynfekcji i ochrony osobistej niezbędne do otwarcia placówek przy zachowaniu wskazań wynikających z Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uzgodniliśmy również zakres spraw niejasno określonych w Wytycznych – w sprawach tych niezwłocznie wystąpię do Inspektora Sanitarnego w Brzegu, celem uzyskania konkretnych odpowiedzi, jak najlepiej zadbać o zdrowie dzieci i pracowników placówek przedszkolnych. Uwzględniając zapisy Wytycznych, dyrektorzy przygotowują niezbędne procedury postępowania w określonych dziedzinach działania placówki. Określą też możliwości organizacyjne swoich placówek, gdyż co do zasady oddziały przedszkolne nie mogą przekraczać dwanaścioro dzieci. Trzeba podkreślić, że oznacza to znaczne ograniczenia liczby dzieci, które potencjalnie będą mogły w tym przejściowym okresie wrócić do swoich placówek.

Pragnę wszystkich Państwa zapewnić, że decyzję o otwarciu przedszkoli podejmę wyłącznie wtedy, gdy będę miał pewność, że wspólnie z dyrektorami tych placówek zrobiłem wszystko, aby przedszkola były w pełni bezpiecznym miejscem dla dzieci, rodziców, personelu pomocniczego i nauczycieli. O wszystkich decyzjach będziecie Państwo na bieżąco informowani na stronach internetowych Gminy i przedszkoli, a jeśli będzie tego wymagała potrzeba chwili, osobiście przez dyrektorów.

Dla zobrazowania, jakim rygorom podlegać będzie praca przedszkoli, w załączeniu przedkładam Państwu Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

DOCWytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.doc
 

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara