×
Wyszukaj w serwisie
×

Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Edycja 2020"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim planuje przystąpić w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2020".

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2020" kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając powyższe na względzie, zwracamy się do osób zainteresowanych takową formą wsparcia, o zgłaszanie potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim do dnia 01.06.2020r.

Szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 77 40 42 630.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020