×
Wyszukaj w serwisie
×

Akcja szycia maseczek zakończona sukcesem!

Składam serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim osobom, które włączyły się w ogólnogminną akcję szycia maseczek ochronnych w związku z trwającą w kraju pandemią koronawirusa. Materiał zakupiony ze środków własnych Gminy przekazany został tym wszystkim, którzy zgłosili chęć pomocy, a więc sołtysom sołectw gminnych i ich mieszkańcom, pracownikom Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim, dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim, dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 1 w Łosiowie, pracownikom Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, członkom Klubu Seniora w Lewinie Brzeskim.

Przygotowanie 13,5 tysiąca maseczek wielokrotnego użytku dla każdego mieszkańca Gminy Lewin Brzeski to wielki wyczyn. Bezinteresowna pomoc i Państwa zaangażowanie napawa mnie dumą, zwłaszcza w tych trudnym dla nas wszystkich czasie.

W tym miejscu chciałbym jeszcze raz podziękować Panom Posłowi Pawłowi Kukizowi oraz Panu Zbigniewowi Oborskiemu za istotny wkład (darowiznę) na zapewnienie dodatkowych środków ochrony osobistej dla osób starszych (65+) i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy.

Podziękowania kieruję również do wszystkich osób uczestniczących w procesie dystrybucji maseczek ochronnych. Wizyty w poszczególnych sołectwach odbywałem z Panem Pawłem Kukizem oraz Panem Zbigniewem Oborskim. Z kolei dystrybucja maseczek w mieście Lewin Brzeski odbywała się dzięki pomocy Radnych Rady Miejskiej, Zarządców wspólnot mieszkaniowych, a także pracowników Urzędu Miejskiego.

Dzięki Wam mogliśmy zaopatrzyć naszych mieszkańców w maseczki, których koszt wyniósł 0,77 zł za sztukę.

Razem możemy więcej!

 

Z życzeniami zdrowia,

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara