×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dotycząca obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim

Informujemy, iż od dnia 25 maja br. została przywrócona bezpośrednia obsługa klienta. W związku z powyższym prosimy, aby interesanci załatwiający sprawy w Urzędzie Miejskim przestrzegali ogólnie obowiązujących w czasie epidemii zasad bezpieczeństwa, tzn. zasłaniali usta i nos, zachowywali bezpieczną odległość, a także zakładali rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowali ręce po wejściu do Urzędu.