×
Wyszukaj w serwisie
×

INFORMACJA DYREKTORA ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ W LEWINIE BRZESKIM

Informuję, że z dniem 26 maja 2020r. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim wznawia zajęcia z dziećmi w tzw. reżimie sanitarnym. Ze względu na wytyczne GIS, MZ i MRPiPS liczba miejsc w placówce jest ograniczona. Z uwagi na w/w zalecenia, placówka będzie prowadziła zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne dla dzieci, które zostały zakwalifikowane w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia popołudniowe. Zajęcia te są przeznaczone dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia psychologiczno-terapeutycznego.

Natomiast dla dzieci, które w tym roku szkolnym uczęszczały na zajęcia świetlicowe do Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim kontynuujemy e-świetlicę na naszym Facebooku. Zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci, żeby codziennie od godz. 12.00 brały udział w naszych warsztatach plastyczno-manualnych oraz zajęciach terapeutycznych i psychologiczne na Facebooku Świetlicy. E-zajęcia są przeznaczone dla dzieci i rodziców. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową: Facebook Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim.

Zgodnie z wytycznymi MEN dzieci z klas I-III, które wymagają opieki, mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez macierzyste szkoły podstawowe.

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim udziela telefonicznych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych pod numerem telefonu 77 4 128 972 lub kom.731 284 089, od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 14.00. Zadzwoń, żeby porozmawiać z psychologiem lub pedagogiem. Istnieje możliwość konsultacji osobistych w placówce (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym), oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zajęcia logopedyczne zostają zawieszone do końca sierpnia bieżącego roku.

Z poważaniem,

Renata Pietruńko

dyrektor Świetlicy Terapeutycznej

w Lewinie Brzeskim