×
Wyszukaj w serwisie
×

Kontrola danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim przystępuje do kontroli danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącej liczby mieszkańców zamieszkujących dane nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą też przeprowadzane kontrole przez osoby upoważnione.  

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób  zamieszkujących.

Nie złożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

W okresie do dnia 30 czerwca br. weryfikacji poddani zostaną wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Apelujemy do mieszkańców , aby sami zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w celu złożenia bądź korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklarację należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, tj. 7.00- 16.00 (poniedziałki), 7.00-15.00 (wtorek-czwartek), 7.00-14.00 (piątek), pokój nr 4, ul. Rynek 1,  wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną.

Burmistrz

Artur Kotara

PDFkontrola danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf