×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana godziny funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim

Informujemy, że ulegają zmianie godziny funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej (teren oczyszczalni ścieków).

Od czerwca GPSZOK jest czynny:

  • we wtorki w godz. od 13.00 do 17.00
  • w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00
  • w soboty w godz. od 8.00 do 14.00

Właściciele nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane w sposób selektywny odpady komunalne.

Przypominamy, że zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim, określa obowiązujący regulamin.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf