×
Wyszukaj w serwisie
×

Podziękowania Posłowi na Sejm RP Panu Pawłowi Kukizowi

Ogólnogminna akcja zaopatrywania mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w środki ochrony osobistej dobiegła końca. Burmistrz Lewina Brzeskiego złożył serdeczne podziękowania Posłowi na Sejm RP Panu Pawłowi Kukizowi oraz Panu Zbigniewowi Oborskiemu Członkowi Zarządu Fundacji „Potrafisz Polsko”,  za nieocenioną pomoc w ramach walki z koronawirusem. Przekazanie darowizny przeznaczonej na zakup maseczek ochronnych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Lewin Brzeski, a następnie pomoc w dystrybucji środków ochrony osobistej, są przykładem wielkiej otwartości na problemy lokalnej społeczności oraz poczucia przynależności do wspólnoty.

Pan Artur Kotara dziękując za tę pomoc, życzył gościom wszelkiej pomyślności i energii do dalszego działania na rzecz ogółu.