×
Wyszukaj w serwisie
×

Wypracowano model finansowy dla realizacji strategicznego zadania

W dniu 26 czerwca br., w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego odbyło się spotkanie o charakterze roboczym ze Starostą Powiatu Brzeskiego Panem Jackiem Monkiewiczem, które dotyczyło wypracowania modelu finansowania dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. W spotkaniu uczestniczyli również Skarbnicy jednostek samorządowych, Pani Urszula Smolińska oraz Pan Henryk Wróbel. Przedmiotem robót jest wykonanie przebudowy istniejącego mostu w Lewinie Brzeskim wraz z dojazdem do obiektu. Długość całkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem wynosi około 500m. Dodatkowo po stronie zachodniej zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy.

Koncepcja wspomnianego finansowania inwestycji polegałaby na tym, że w czasie najbliższej Sesji Rady Miejskiej w  Lewinie Brzeskim Burmistrz Pan Artur Kotara przedstawi propozycję współfinansowania inwestycji, poprzez skorzystanie z bonu inwestycyjnego przyznanego Gminie Lewin Brzeski w kwocie 908 581 zł w ramach Tarczy Inwestycyjnej dla JST, w związku z powstaniem funduszu inwestycji lokalnych dla przeciwdziałania COVID-19. Dyskusja nad kolejnymi etapami finansowania tej jakże strategicznej dla mieszkańców Gminy Lewin Brzeski inwestycji odbędzie się już po rozstrzygnięciu przetargu.

Burmistrz Lewina Brzeskiego liczy na poparcie Radnych Rady Miejskiej wypracowanej koncepcji finansowania zadania, które w niezaprzeczalny sposób przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

IMG-20200626-WA0001.jpeg