×
Wyszukaj w serwisie
×

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

•             Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

•             Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

•             Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

•             Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

•             Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

•             Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

•             Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

•             Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Grafika.png