×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Piękna Wieś Lewińska 2020”

Burmistrz Lewina Brzeskiego Zarządzeniem nr 599/2020 z dnia 01.07.2020r. ogłosił konkurs „Piękna Wieś Lewińska 2020”.

Do tegorocznego konkursu uczestnicy będą mogli zgłaszać swój udział w dwóch kategoriach, tj.: „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa dnia 15 lipca br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Serdecznie zapraszam wszystkie sołectwa z terenu Gminy Lewin Brzeski do wzięcia udziału w Konkursie.

Do pobrania:

DOCRegulamin konkursu Piękna Wieś Lewińska 2020.doc
 

DOCformularz zgłoszeniowy.doc