×
Wyszukaj w serwisie
×

UWAGA ROLNICY!

W skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (intensywnych deszczy) oraz wysokich stanów rzek na terenie Gminy Lewin Brzeski w miesiącu czerwcu, mogły wystąpić lokalne zalania i podtopienia użytków rolnych.

W związku z powyższym informuję, że zgłoszenia ewentualnych strat w uprawach, produkcji zwierzęcej lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych w/w zdarzeniami, można dokonywać w terminie do dnia 31.07.2020r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim Rynek 1, wg zamieszczonego poniżej wzoru zgłoszenia.

Druk zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pokój nr 11, tel. 77 424 66 26 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.lewin-brzeski.pl.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

  1. Oświadczenie rolnika
  2. klauzula RODO
  3. kserokopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego o ile został złożony.

Do pobrania:

DOCXZGŁOSZENIE STRAT.docx
DOCXZał. nr 1 do zgłoszenia strat.docx
DOCXRODO WOJEWODA.docx