×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w dniach od 07 lipca do 04 sierpnia 2020r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lewin Brzeski http://bip.lewin-brzeski.pl/download/attachment/56083/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lewin-brzeski.docx

 

Z dokumentem można się zapoznać, klikając w poniższe załączniki:

PDFProjekt studium Lewin Brzeskido wyłożenia.pdf
PDFkierunki.pdf
PDFuwarunkowania.pdf