×
Wyszukaj w serwisie
×

Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę

Burmistrz Lewina Brzeskiego w poniedziałek 6 lipca br. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to ponad 1,8 mln złotych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w obecności Marszałka Pana Andrzeja Buły oraz Członka Zarządu Pana Antoniego Konopki.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Oldrzyszowicach, mającej na celu odbiór ścieków z tej miejscowości i przetransportowanie ich do gminnego zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Lewinie Brzeskim wraz z przyłączami za granicami działek  poszczególnych posesji. Długość planowanej sieci to ok. 7,6 km, do której zostanie przyłączonych ok. 350 osób.

IMG-20200708-WA0000.jpeg